Taidostipendium

Taidostipendium

Anordnat av Elektroteknik-Tjörn AB
VD: Reine Persson

Stipendiet delas ut till den person som har gjort och arbetar för att Taidon växer och utvecklas. Ett damstipendium på 5 000 kr och ett herrstipendium på 5 000 kr delas ut. Stipendiet delas ut vart annat år i anslutning till Svenska Mästerskapet i Taido, samma år som EM eller VM i Taido hålls.
Beslutet om vem som får stipendiet tas av stipendiatförvaltaren och går inte att överklaga. Stipendiaten redovisas med motivering på Taidokans hemsida.

Ansökningskrav:
Medlem i en Taidoklubb ansluten till Svenska Taidoförbundet.
Ansökan skall ha inkommit senast fyra veckor innan Svenska Mästerskapet i Taido hålls.
Följande skall ingå i ansökan:

  1. Ålder
  2. Tävlingsmeriter
  3. Grad
  4. Kopia av det senaste diplomet
  5. Övriga meriter så som domare, instruktör, tävlingsanordnare med mera
  6. Skriftlig uppsats om varför just du skall få Taidostipendiet.

Fyll i formuläret och skicka det tillsammans med övriga dokument till följande adress:

E-post:
taidostipendium@taidokan.se

Brev:
Reine Persson
Taidostipendium
Kyrkvägen 35
471 41 Rönnäng