Taidokan är en ideell förening. Här nedan beskrivs vad avgiften går till.

Priser och familjerabatt
Medlemskap/träningsavgift är 700 kr/termin från och med 12 års ålder, för barn 300 kr/termin. I detta ingår försäkring i Folksam, medlemskap i Svenska Budo & kampsportsförbundet.

Vi har en familjerabatt som är 20% på familjens totala kostnad för allas medlemsavgifter. Exempel: två vuxna och ett barn tränar. Den totala kostnaden blir då 700 + 700 + 300 = 1700 kr. Summan som ska betalas in som medlemsavgift för hela familjen blir då 1700 x 0,8 = 1360 kr.

Med familj räknas vårdnadshavare och barn.

 

Graderingsavgift
Gradering till kyu-grader (vuxengrader) kostar 250 kr/gradering. I detta ingår bälte, diplom samt graderingsavgifter till Svenska Taidoförbundet. Gradering till mon-grader (barngrader) kostar 100 kr/gradering. I avgiften ingår bälte samt diplom.

 

Betala Träningsavgiften här.