Tävlingsgrenar

Tävlingsgrenar

Jissen
Jissen är kampformen i taido. Jissen betyder att sätta i praktik, eller verklig kamp, och det är precis vad det handlar om. Två motståndare möts på en matchplan som är 9×9 meter, för att där försöka träffa varandra med markerade slag och sparkar mot överkroppen. Med markerade menas att jissen tillämpar semikontakt; träffarna får göra ont men de inte får vara så hårda att de skadar motståndaren. Man får svepa motståndarens fötter och även fälla honom/henne. Inga sparkar eller slag mot huvudet är tillåtna.

Matchtiden är två minuter, men kan förlängas om domarna så vill. Finalen är alltid tre minuter. Vinner gör den som lyckats få ippon (en hel poäng), eller kommer närmast ippon när matchtiden är över. En mycket skickligt utförd teknik kan ge en ippon direkt, en som inte är riktigt perfekt kan ge wazaari (en halv poäng) eller yuuko (en kvarts poäng).

Inom taidon har vi inga viktklasser, utan man får anpassa sin strategi för att kunna besegra såväl större som mindre motståndare.
Lagjissen
Två lag om fem deltagare möter varandra i fem individuella matcher. Varje deltagare skall använda sig av en förutbestämd kategori av tekniker, och när han/hon träffar med just ”sina” tekniker får han/hon högre poäng än i individuell jissen, där alla tekniker räknas lika.
Tenkai
Tenkai är publikens favoritgren! Sex personer utför en regisserad kamp, där en är hjälte och vinner över dom andra. Scenen skall vara i 25-30 sekunder och innehålla så många taidotekniker som möjligt. Tenkai sätter verkligen fantasin på sin spets, när det gäller att komma på nya, roliga lösningar för att vinna. Man brukar få se mycket spektakulära tekniker här. Uppvisningarna bedöms på ungefär samma sätt som i gymnastik.
Hokei
Taidons motsvarighet till karatens kata heter hokei. Det är en serie av förutbestämda rörelser och tekniker. Varje deltagare väljer vilken hokei (det finns många olika) han/hon vill tävla med. Två motståndare visar sina hokei samtidigt. Tre domare bedömer bland annat stil, kraft, andning och balans. Vardera domare markerar sitt val genom att höja en flagga. Den som får flest flaggor av de två vinner och går vidare. För extra poäng kan man också ”uppgradera” exempelvis en bakåtkullerbytta mot en bakåtvolt.
Laghokei
Här är det fem lagmedlemmar som samtidigt skall utföra en hokei, så samstämmigt som det bara går. Laghokei bedöms ungefär på samma sätt som i gymnastik.