Lista över taidotekniker

Lista över taidotekniker

Följande information baserad på flera källor, bland annat Taido Gairon, utbildningsplanschen, träningshäftet Reine Persson tog fram för Taidokan på sent 90-tal, den röda och blå Taidoboken, den finska taidoboken samt Taido Kyohan del ett och två. Videolänkarna kommer från taidoworlds och Finska Taidoförbundets Youtube-kanaler.

Taidons anfallstekniker är indelade i fem kategorier: Sengi är stående roterande rörelser. Ungi är upp- och nedåtgående rörelser. Hengi är undanfallande rörelser. Nengi är liggande roterande rörelse. Tengi är akrobatiska rörelser.

Ett streck ovanför en bokstav (ō eller ū) innebär att man uttalar bokstaven långt (se vår sida med japanskt uttal). Ordet kan också skrivas med dubbel-o eller dubbel-u. Exempelvis Sentai chokujoo-zuki eller Sentai tetchuu-ate.

Nästan alla slag-tekniker kan utföras med antingen knytnäve (seiken) eller spjuthand (nukite). Undantaget är Senin chokujō-zuki som alltid utförs med nukite.

Tekniker markerade med * finns uppräknade i Taido Gairon och/eller i Taido Kyohan.

Sengi

Sentai chokujō-zuki* Sentai + slag (Sentai no tsuki)
Senin chokujō-zuki* Sentai + nukite-slag (tre stycken). (Senin no tsuki)
Sentai shajō-geri* Sentai + liggandes spark (Sentai 
manji-geri). Träffa med trampdynan (koshi) eller ovansidan av foten (kō)
Sentai kaijō-geri* Sentai + sidospark (Sentai mawashi-geri). Träffa med trampdynan (koshi) eller ovansidan av foten (kō)
Sentai gyakusen-ate*Sentai + slag med armbågen bakåt (ushiro-ate).
Sentai tetchū-ate*Sentai + slag med armbågen framåt (mawashi-ate).
Sentai shittō-ate* Sentai + knäspark
Sentai haimen-dori* Sentai + fasthållning, ryggsidan.
Sentai harai-kuzushi*Sentai + svepning på benet.
Sentai gyakujō-geri*Sentai + sittande spark. Träff med hälen (kakato) eller trampdynan (koshi).
Sentai shutō-uchi / Sentai tegatana-uchi* Sentai + handkantsslag (shutō).

Ungi

Uttrycket ”hien-geri” används ibland som ett samlingsnamn för hoppsparkar men i t.ex. Taido Kyohan del två på sidan 32 är den också definierad som en speciell hoppspark. De sparkar som har prefixet ”tobi” är kanske inte en del av Taidons grundtekniker men namnen nedan används ofta för att beskriva vissa hoppsparkar. ”Tobi-geri” betyder just ”hoppspark”.

Untai eji-zuki*Untai + slag
Untai shōmen-geri /
Untai shōmen-geri-zuki
*
Untai + spark framåt med slag.
Untai hien-geri*Hoppspark framåt (en eller flera stycken). Kallas ibland nidan-geri om man sparkar två gånger.
Untai fujō-geri*Hoppande ebi-geri. (Hoppvändning spark)
Untai gajō-geri*Hoppspark med båda fötterna 
samtidigt. Träff med hälen (kakato) eller trampdynan (koshi)
Untai fumi-ate*Untai + stämpla motståndarens fot. Träff med hälen (kakato) eller trampdynan (koshi)
Untai zenmen-dori*Untai + hålla fast motståndaren från framsidan.
Untai oshi-kuzushi*Untai + kroka fast med benet och knuffa med händerna.
Untai gyaku-ashi-dori*Untai + ta tag i benet.
Untai gyaku-te-doriUntai + ta tag i armen. Observera att brytningen av armbågen som vi t.ex. gör i Nentai no hokei beskrivs som Shōtei-gyakute-ori i Taido Kyohan del 2. Shōtei är handloven och den del som du utför brytningen med. Ori betyder ”bryt”. Så man kan resonera att Untai gyaku-te-dori enbart är greppet i armen och inte grepp plus brytning som videon visar.
Tobi kaijō-geriHoppande kaijō-geri
Tobi yoko-geri / kesa-geriHoppande sidspark
Tobi senjō-geriHoppande senjō-geri
Tobi ushiro-geriHoppande rundspark med träff rakt fram (jmf. med tobi senjō-geri där träffen kommer från sidan)

Hengi

Hentai ebi-geri*Bakåtspark med båda händer i 
marken. (”räkspark”)
Hentai suihei-geri*, [1] [2] Spark åt sidan med kroppen parallell med golvet. Träff med hälen (kakato) eller kanten av fotens utsida (sokuto).
Hentai shajō-geri*Lutande tillstånd, spark. Offensiv manji-geri. I Gensei ryu var shajō-geri samlingsnamn för sparkar där kroppen var i ett lutande tillstånd. Därunder låg t.ex. manji-geri och ebi-geri.
Hentai manji-geri*Spark framåt från sidliggande (två händer i marken). Defensiv teknik där man utnyttjar tanken bakom hengi.
Hentai kaeshi-geri*Returnerande spark efter det att motståndaren tex. duckat för manji-geri. Träff med kanten av fotens utsida (sokuto).
Hentai moroashi-geri*Ebi-geri med båda benen.
Hentai kake-kuzushi*Ner i fuse och kroka tag i motståndarens ben.
Hentai nage-kuzushi*Sätta sig bakåt och kasta motståndaren mha. en fot i dennes mage.
Hentai gyakujō-geri*Falla bakåt, spark framåt sittande med händerna i golvet. Träff med hälen (kakato) eller trampdynan (koshi).
Hentai senjō-geri*Rundspark, träff med hälen. En 
hand i marken.

Nengi

Nentai jun ashi-garami*Fällning, rättvänd (mot baksidan av knät/knävecket) mot motståndarens ben.
Nentai gyaku ashi-garami*Fällning, omvänd (mot framsidan av knät) mot motståndarens ben.
Nentai jun dō-garami*Hoppfällning, rättvänd (så att motståndaren faller framåt) mot kroppen.
Nentai gyaku dō-garami*Hoppfällning, omvänd (så att motståndaren faller bakåt) mot kroppen.
Nentai jun kubi-garami*Hoppfällning, rättvänd (så att motståndaren faller framåt) mot nacken.
Nentai gyaku kubi-garami*Hoppfällning, omvänd (så att motståndaren faller bakåt) mot nacken.
Nentai kaeshi-garami*Returnerande fällning. Försvar mot t.ex. benfällning
Nentai manji-geri*Vändning manji-geri. På stället
Nentai shajō-geri*Vändning shajō-geri. Med förflyttning mot motståndaren.
Nentai hangetsu-ate*Halvmåne-spark, liggande på böjda armar.

Tengi

Tentai hai zenten-zuki*Kullerbytta framåt med slag.
Tentai hai zenten-geri*Kullerbytta framåt med spark eller svep. Exempelvis ebi-geri, manji-geri, hangetsu-ate, harai-kuzushi e.d.
Tentai hai kōten-geri*Kullerbytta bakåt med spark eller svep. Exempelvis ebi-geri, manji-geri, hangetsu-ate, harai-kuzushi e.d.
Tentai ude zenten-zuki*Handvolt framåt med slag.
Tentai ude zenten-geri*Handvolt framåt med spark eller svep. Exempelvis ebi-geri, manji-geri, hangetsu-ate, harai-kuzushi e.d.
Tentai ude kōten-zuki*Handvolt bakåt, vändning slag.
Tentai ude kōten-geri*Handvolt bakåt med spark eller svep. Exempelvis ebi-geri, manji-geri, hangetsu-ate, harai-kuzushi e.d.
Tentai ude sokuten-zuki*Hjulning med slag.
Tentai ude sokuten-geri*Hjulning med spark. Exempelvis shajō-geri, ebi-geri, manji-geri e.d. Hjulning med manji-geri kallas ibland för Tentai ude sokuten shajō-geri.
Tentai chū zenten-zuki*Frivolt framåt med slag.
Tentai chū kōten-zukiFrivolt bakåt, vändning med slag.
Tentai chū kōten-geri*Frivolt bakåt med spark. Träffa antingen i luften eller när man landar.
Tentai chū nenten-zukiSkruvad frivolt bakåt eller framåt med slag.
Tentai chū nenten-geri*Skruvad frivolt bakåt eller framåt med spark. Träffa antingen i luften eller när man landar.