Bältesgrader

Bältesgrader

Taido använder, likt andra budoarter, ett gradsystem med färgade bälten. I rangordningen räknas graden först och sedan ålder. Ifall två taidoka (Taido-utövare) är lika gamla och har samma bälte så räknas det hur länge de har haft sitt bälte.
     Sensei används till den taidokan som är instruktör/lärare, oavsett grad, tills taidokan når sin titelnivån.

Gradsystem (olika bältes färg)

Mon-grader (yngre än 12 år)
Vitt
Vit-lila eller vit-blått
Vit-grönt
Vit-brunt

Lila/blå-vitt
Lila/blå-grönt
Lila/blå-brunt

Grön-vitt
Grön-lila
Vitt-brunt
Kyu-grader (äldre än 12 år)
noll kyu – vitt – nybörjare
6 kyu – blått eller lila
5 kyu – mörk-blått eller mörk-lila
4 kyu – grönt
3 kyu   – mörk-grönt
2 kyu   – brunt
1 kyu   – mörk-brunt
Dan-grader
1-3 dan – svart
4-5 dan – svart (hälften svart/hälften lila på längden), man kan ansöka om titeln ”Renshi”,
6-7 dan – svart (hälften svart/hälften grön på längden), man kan ansöka om titeln ”Kyoshi
8 dan – svart (hälften svart/hälften brun på längden), man kan ansöka om titeln ”Hanshi