Vad är Taido?

Vad är Taido?

Taido är en japansk kampart med rötter i karatestilen Gensei Ryu. Många av sparkarna och slagen är de samma, men taidons rörelsemönster skiljer sig markant från karatens. I taido använder man speciella steg, unsuko, för att flytta sig i olika riktningar samt unshin, hjulningar och volter, för att också utnyttja luftrummet.Läs mer om taido på den officiella webbplatsen för svensk taido: www.taido.nu

Tack vare de akrobatiska inslagen har taidon många tekniker som inte finns i någon annan budoart. Främst används olika typer av sparkar, slag och fällningar. I taido anfaller man aldrig från stillastående. Sparkar och slag kommer alltid ifrån en rörelse, vilket ger kraft åt tekniken. Detta skapar också mer spektakulära tekniker, som exempesvis frivolt bakåt med spark.

Taido består av både attack och försvar. Många av teknikerna bygger på idén att man först flyttar sig undan en attack till exempel genom att ducka eller hoppa och i samma rörelse slår/sparkar tillbaka.

Utbredning
Taido kom till Sverige och utanför Japan via Kauko Korhonen som grundade klubben Taidokan i Stenungsund, vilken var den första i Sverige/Europa. I Sverige organiseras taidon genom Svenska Budo- och Kampsportsförbundets kampsportssektion.

Teknikkategorier
Taidons tekniker indelas i fem kategorier:

Sen – Vertikalt spinnande rörelser
Untai – Våglika rörelser (inkluderar hopp)
Hen – Undanfallande rörelser
Nen – Horisontellt spinnande rörelser
Ten – ”Rullande” rörelser, som inkluderar akrobatik, till exempel kullerbyttor och frivolter.
Dessa fem rörelsetyper kombineras med bland annat slag, sparkar och fällningar.