Medlemskap

Medlemskap

Taidokan är en ideell förening. Ni får komma och prova taido gratis, men genom att betala vår träningsavgift så får ni träna så många pass ni vill under en termin.

Priser och familjerabatt

Medlemskap/träningsavgift är 1000 kr/termin från och med 12 års ålder, för barn 500 kr/termin.

I detta ingår även försäkring i Folksam och medlemskap i Svenska Budo & kampsportsförbundet. Vill du bara betala medlemsavgift, utan träningsavgift, är medlemsavgiften 150 kr/år.

Vi har dessutom en familjerabatt som är 20% på familjens totala kostnad för allas medlemsavgifter. 

Exempel: två vuxna och ett barn tränar. Den totala kostnaden blir då 1000 + 1000 + 500 = 2500 kr. Summan som ska betalas in som medlemsavgift för hela familjen blir då 2500 x 0,8 = 2000 kr. Med familj räknas vårdnadshavare och barn.

Graderingsavgift

Gradering till kyu-grader (vuxengrader) kostar 250 kr/gradering. I detta ingår bälte, diplom samt graderingsavgifter till Svenska Taidoförbundet.

Gradering till mon-grader (barngrader) kostar 100 kr/gradering. I avgiften ingår bälte samt diplom.

Betala

Det går bra att betala avgiften (medlems-/tränings- eller graderingsavgiften) antingen med Swish eller via postgiro. När du betalar ange:

  • Namn och personnummer på utövaren
  • Mobiltelefonnummer och e-post på utövaren/förmyndaren
  • Vilken termin som betalningen avser, t.ex VT-24

Swish: 123 073 25 60
Postgironummer: 89 88 13-1