Har du några frågor eller vill du kontakta oss angående Taido och/eller klubben, är du varmt välkommen att höra av dig. 

 

Meddelande