Resultat Kauko Cup 2019, som hölls lördagen den 9 november 2019 10:00 i Sundahallen Stenungsund.
Hokei mix 6-5 kyu
1. Oscar Björkemm, Sensu Dojo
2. Lucas Björkhem, Sensu Dojo

Hokei mix 4-3 kyu
1. Moa Celander, Taikei
2. Theo Fredriksson, Taikei
3. Thea Larsson, Sensu Dojo

Laghokei mix
1. Taikei 1 (Oscar B, Johannes R, Nino H och Rickard D.)
2. Taikei 2 (Johannes B, Oscar E, och Theo F.)
3. Sensu Dojo 2 (Thea L, Embla H och Oscar S.)

Jissen dam 4-3 kyu
1. Moa Celander, Taikei
2. Embla Högberg, Sensu Dojo
3. Thea Larsson, Sensu Dojo

Jissen herr 4-3 kyu
1. Johannes Björkhem, Taikei
2. Karl Henrik Björhem, Taikei
3. Renato Soares, Taidokan

Sonen No Hokei
1. Karl Henrik Björhem, Taikei
2. Reino Ekeroth, Taidokan

Hokei mix 2+ kyu
1. Johannes Rönnborg, Taikei
2. Rickard Dahl, Taikei
3. Embla Högberg, Sensu Dojo

Jissen herr 2+ kyu
1. Oscar Sjöberg, Sensu Dojo
2. Johannes Rönnborg, Taikei
3. Hans Sanell, Göteborg

LagJissen 2+ kyu
1. Taikei (Rickard, Nino och Johannes)
2. Sensu Dojo / Göteborg (Berat, Oscar och Hans)