Information om medlemsavgiften, träningsavgiften och graderingsavgiften. Här kan du se hur mycket du ska betala.

Det går bra att betala avgiften antingen med Swish eller via postgiro. När du betalar ange:

  • Namn och personnummer på utövaren
  • Mobiltelefonnummer och e-postadressen på utövaren/förmyndaren
  • Vilken termin som betalningen avser, t.ex. VT-23.

Swish: Taidokan Stenungsund, 123 073 25 60
Postgironummer: 89 88 13-1